Ajanvaraus

Helposti suoraan sähköisestä ajanvarauskalenteristamme tai puhelimitse numerosta 09 685 4225

YHTEYSTIEDOT

Ruoholahden Hoitokeskus
Selkämerenkatu 4
00180 Helsinki

09-685 4225
www.ruoholahdenhoitokeskus.fi

Uutiset

Tietosuoja/Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 19.5.2018

 

1. Rekisterin nimi

 Ruoholahden Hoitokeskuksen asiakasrekisteri 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ainoastaan hoitosuhteiden,yhteydenottojen kannalta olennaisia tietoja paperisille esitietolomakkeille käyntien yhteydessä. 

3. Rekisterin tietosisältö

-  nimi

-  osoite

-  puhelinnumero

-  sähköposti

-  terveydentilaa koskevat tarpeelliset tiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Jokainen itsenäinen ammatinharjoittaja rekisteröi Ruoholahden Hoitokeskuksessa paperilomakkeille henkilöstä ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa haastattelun yhteydessä.

5. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaista tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ruoholahden Hoitokeskuksen asiakasrekisterin tiedot on tallennettu paperisille lomakkeille,jotka säilytetään lukollisessa kaapissa. Tietoihin pääsemiseksi tarvitaan avain,joita on vain hoitohenkilökunnan hallussa. 

7. Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa häntä hoitavalle henkilölle

8. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa lomakkeisiin kirjatut tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa häntä hoitavalle henkilölle

9. Tiedon korjaaminen

Hoitohenkilö oikaisee,poistaa tai täydentää rekisterissä olevan,käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen,tarpeettoman,puutteellisen tai vanhentuneen henkiltiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan tiedon korjaamiseksi

10. Tietojen hävittäminen

Tarpeettomat tiedot hävitetään paperisilppurilla

11. Digitaalisen ajanvarausjärjestelmän turvallisuus 

Digitaalinen asiakasrekisteri on salasanoilla suojattu ja ne ovat ainoastaan hoitohenkilökunnan tiedossa.  Sähköisestä Digitalbooker-ajanvarausjärjestelmästä ja sen tietoturvasta vastaa osaltaan Visma Group